Visitation til bostedet foregår ved henvendelse til forstanderen og sker i samspil med den kommende beboer, hjemkommunen, de pårørende og Toldhuset. Visitationen beror på en individuel vurdering af den enkelte ansøger. Ved vurderingen lægges der vægt på den kommende beboers motivation og funktionsniveau, samt hensynet til sammensætningen med de øvrige beboere. Ansøgeren skal være udviklingshæmmet/sent udviklet voksen, evt. med psykiatriske problemstillinger, og det forventes at ansøger vil profitere af tilbuddet i Toldhuset. Ansøger skal desuden være mobil.

Vi modtager meget gerne besøg – ring eller send os en mail for at aftale en tid.