Anne Brodersen Forstander og daglig leder

Jeg har været forstander i Toldhuset siden 2012. Jeg kom fra en stilling som områdeleder i Socialpsykiatrien i Guldborgsund kommune. Jeg har en sundhedsfaglig uddannelse og en Diplomuddannelse i Ledelse fra Danmarks Forvaltnings Højskole.

Jeg er forstander i Toldhuset, fordi jeg gerne vil være med til at realisere Toldhusets målsætning; at skabe trygge rammer og et meningsfuldt læringsmiljø for de beboere som bor her, så de kan få mulighed for at udvikle deres evner og kompetencer med henblik på, at opnå størst mulig selvstændighed i livet.

Min mission er også at sikre, at Toldhuset, til hver en tid, er en udviklende arbejdsplads som er kendt for sin anerkendelseskultur og hvor personalet har de bedst mulige arbejdsbetingelser til gavn for såvel personale som de borgere der benytter Toldhusets tilbud.

Michael Posborg Stedfortræder

Stedfortræder i Toldhuset siden 1. januar 2015.
Er uddannet pædagog i 1988. Jeg har efteruddannelser relateret til det pædagogiske felt samt ledelse, og er derfor godt rustet til agerer i det komplekse rum, som rummer borgerne, medarbejderne, og organisationen Toldhuset.
Nøgleord for mig i mit liv er nytænkning, åbenhed, tillid og respekt!

Ann-Louise Pædagog

Jeg er uddannet pædagog og har været ansat i Toldhuset siden opstart i 2010.
Underviser blandt andet musik i STU’en. Musik er min store interesse og jeg brænder for at bruge musikken i mit pædagogiske arbejde.

Frank Socialpædagog / Praktikvejleder / STU-koordinator

Mine kompetencer favner bredt med bla. relations arbejde, arbejde med TEACCH i forbindelse med ASF-diagnoser, er skarp på strukturering, forudsigelighed og genkendelighed, både i organisationen samt omkring strukturen for vores borgere/beboere. Jeg har primært beskæftiget mig i arbejdet med borgere inden for autismespektret. Jeg underviser i eSport i STU’en. Jeg er Toldhusets praktikvejleder dvs. vejleder for studerende fra pædagogseminariet. Uddannet socialpædagog med afsluttende bachelorprojekt i 2013.

Claus Instruktør, Vicevært og Sikkerhedsrepræsentant

Husets Pedel- håndværker- og altmuligmand. Ud over jeg altid møder fra tidlig morgen, møder jeg også altid vores borgere i deres øjenhøjde, og sammen løser vi de opgaver der opstår undervejs. Det kan være et gardin der skal hænges op, hjælp til vækning om morgenen, det kan være den svære samtale om hvorfor man skal dit eller dat, eller måske hvorfor man ikke skal.
Jeg er også ham der kører den praktiske del af vore STU, og hjælper til med væsentlige dele af vores Natur liner.
Sidst men ikke mindst indgår jeg som en fast del af det pædagogiske beredskab.

Lena Pædagog

Jeg er uddannet pædagog i 2014, med speciale indenfor mennesker med sociale problemer. Har taget flere kurser med fokus med diverse psykiske lidelser.
Jeg har siden ’13 arbejdet på opholdssted med børn og unge, men i 2020 fandt jeg vej til Toldhuset.
Jeg har forskellige opgaver i huset, hvor jeg blandt andet er med til at få ADL timerne til at glide og er kreativ med vores beboere. Jeg er relations-nørd og elsker at bruge tid med alle på matriklen – jeg arrangerer gerne en tur ud af huset, for at opnå et fælles tredje. Jeg er også husets nyvalgte tillidsrepræsentant.

Rolf Pedel, Underviser, Pædagog

22 års erfaring med pædagogisk beskæftigelse. I Toldhuset er jeg pedel, herudover underviser jeg på praktisklinje, værksted og ADL. Interesser: biavler, jæger, hundeinstruktør, lystfisker.

Hanne Pædagog

Jeg er uddannet pædagog, og jeg har været ansat i Toldhuset siden 2021.
I det meste af mit arbejdsliv har jeg arbejdet med mennesker, der har haft udfordringer i livet.
Mine kompetencer er mange, og der kan nævnes relations arbejdet, fange det enkelte menneske hvor det er og finde det fælles tredje, jeg har evne til at have en positiv tilgang til udfordringer.
Jeg benytter også interessefelter, som udeliv, drivhusdyrkning, pynte op til højtider, fælles ture og køre MTB, og er kreativ anlagt. Jeg varetager også kontaktperson-opgaver i Toldhuset, hjælper til i ADL-opgaver hos beboerne og er tovholder for beboermøderne.

Jan Pædagog

Tekst kommer snart 🙂

Maria Underviser og Vejleder

Uddannet Social og sundhedsassistent i 2013, og har tidligere arbejdet på både sygehus, plejehjem og som udekørende.

Siden jeg startede i 2018 har jeg udover pædagogiske arbejdsopgaver også være med indover caféen og aktiviteter i STU.

Jeg arbejder i Team 1 og har kontaktpersons-funktion, samt er at finde på gulvet når der udføres ADL opgaver.

Jeg sætter stor pris på at dyrke motion og ved det bidrager positivt til ens mentale sundhed. Derfor er ledsagelse til det lokale fitness også en af de ting som jeg kan tilbyde, både det skemalagte og hvis man har behov for at komme ned og få brugt kroppen i eftermiddags/aftentimerne.

Jeg elsker at arbejde med mennesker, og se dem lykkedes. Det er vigtigt for mig, at tage udgangspunkt i hvor mennesket befinder sig og have realistiske målsætninger, som på sigt kan være med til at give dem en større livskvalitet og et for dem meningsfyldt liv. 

Monica Pædagog

Jeg er i gang med at tænke over hvad jeg skal skrive…

Pia Sagsbehandler

Tekst kommer snart 🙂

Angelika Caféleder, underviser.

Er uddannet køkkenleder i 1986. Erfaring gennem 26 år som værkstedslærer i køkkenet på produktionsskole. Foruden at jeg laver mad hver dag til elever og ansatte, underviser jeg STU i køkkenet med madlavning, fødevarehygiejne og cafédrift.

Asbjørn Køkkenpersonale

Uddannet Ernæringsassistent 2014.
Siden har jeg været på forskellige arbejdspladser lige fra storkøkkener, skolekøkkener til højskolekøkkener og endda til det nordligste Grønland på den Dansk/Amerikanske Thule Air Base hvor jeg arbejdede som kok indtil jeg fik hjemve. Nu udfolder jeg mig her som køkkenmedhjælper og ernæringsassistent hvor jeg kan forkæle beboere, elever og personale med lækre måltider, middag og aften.

Bjarne Serviceassistent
Bjørn Pedel mm.
Thomas Underviser/IT/PR/Gedser Naturcenter

At undervise vores elever, understøtte vigtige funktioner og bidrage til udvikling og drift, sammen med resten af holdet, gør Toldhuset til en vigtig arbejdsplads for mig.

Jeg har bred erfaring med mennesker på mange niveauer og ser det gode arbejde i at flytte og motivere til større livskvalitet.

Jeg underviser bla i robot konstruktion og programmering i vores Techklub og er med ombord i vores idrætsforening 1up som giver unge voksne meningsfuld motion og fællesskab.

Har en fortid i militæret og været selvstændig, men er også uddannet It/web administrator, Jordbrugsteknolog og har en HHX.

Gitte Sekretær

Jeg har siden juni 2020 været administrativ medarbejder i Toldhuset. Jeg er Uddannet kontorassistent på en efterskole og har arbejdet i Falck i 16 år, i Ungdomsskolen i 10 år samt Handicapområdet i 10 år begge steder i Guldborgsund Kommune. Mine opgaver i Toldhuset er mange og af meget forskellig karakter og det trives jeg rigtig godt med. Jeg er glad for at servicere både ledere, medarbejdere og beboere.

Allan

Jeg startede i 2020 som vikar, og er efterfølgende blevet fastansat. Jeg har tidligere arbejdet 26 år med salg, og altid godt kunne lide kontakten med andre mennesker. Det var derfor i mange år et stort ønske at prøve kræfter med det pædagogiske felt. Jeg er for nuværende i gang med at uddanne mig til pædagogisk assistent, og glæder mig til at få bygget mere faglighed oven på de erfaringer, jeg har gjort mig de sidste 6 år. Jeg forventer at have færdiggjort min udannelse i 2024.