Anne Brodersen Forstander og daglig leder

Jeg har været forstander i Toldhuset siden 2012. Jeg kom fra en stilling som områdeleder i Socialpsykiatrien i Guldborgsund kommune. Jeg har en sundhedsfaglig uddannelse og en Diplomuddannelse i Ledelse fra Danmarks Forvaltnings Højskole.

Jeg er forstander i Toldhuset, fordi jeg gerne vil være med til at realisere Toldhusets målsætning; at skabe trygge rammer og et meningsfuldt læringsmiljø for de beboere som bor her, så de kan få mulighed for at udvikle deres evner og kompetencer med henblik på, at opnå størst mulig selvstændighed i livet.

Min mission er også at sikre, at Toldhuset, til hver en tid, er en udviklende arbejdsplads som er kendt for sin anerkendelseskultur og hvor personalet har de bedst mulige arbejdsbetingelser til gavn for såvel personale som de borgere der benytter Toldhusets tilbud.

Michael Posborg Stedfortræder

Stedfortræder i Toldhuset siden 1. januar 2015.
Er uddannet pædagog i 1988. Jeg har efteruddannelser relateret til det pædagogiske felt samt ledelse, og er derfor godt rustet til agerer i det komplekse rum, som rummer borgerne, medarbejderne, og organisationen Toldhuset.
Nøgleord for mig i mit liv er nytænkning, åbenhed, tillid og respekt!

Gitte Sekretær

Jeg har siden juni 2020 været administrativ medarbejder i Toldhuset. Jeg er Uddannet kontorassistent på en efterskole og har arbejdet i Falck i 16 år, i Ungdomsskolen i 10 år samt Handicapområdet i 10 år begge steder i Guldborgsund Kommune. Mine opgaver i Toldhuset er mange og af meget forskellig karakter og det trives jeg rigtig godt med. Jeg er glad for at servicere både ledere, medarbejdere og beboere.

Ann-Louise Pædagog

Jeg er uddannet pædagog og har været ansat i Toldhuset siden opstart i 2010.
Underviser blandt andet musik i STU’en. Musik er min store interesse og jeg brænder for at bruge musikken i mit pædagogiske arbejde.

Frank Socialpædagog / Praktikvejleder / STU-koordinator

Mine kompetencer favner bredt med bla. relations arbejde, arbejde med TEACCH i forbindelse med ASF-diagnoser, er skarp på strukturering, forudsigelighed og genkendelighed, både i organisationen samt omkring strukturen for vores borgere/beboere. Jeg har primært beskæftiget mig i arbejdet med borgere inden for autismespektret. Jeg underviser i eSport i STU’en.

Jeg er Toldhusets praktikvejleder dvs. vejleder for studerende fra pædagogseminariet. Uddannet socialpædagog med afsluttende bachelorprojekt i 2013. Har i min tid i Toldhuset bygget mere på fagligt, blandt andet en KRAP-uddannelse, læser lige nu diplom i ledelse på Absalon i Næstved. Jeg forsøger hele tiden at dygtiggøre mig inden for det pædagogiske område og møder vores beboere/ borgere med lige dele respekt og anerkendelse.
Ps. Min livret er mørbradgryde 😊

Claus Instruktør, Vicevært og Sikkerhedsrepræsentant

Morgenpædagog og en del af team 1. Dertil praktisk begavet og Sikkerhedsrepræsentant.

Jeg møder fra tidlig morgen og vækker de borgere der har behov for det. Jeg laver morgenmad og følger op på dagens kalender. Det er vigtigt for mig altid at møde alle vores borgere i deres øjenhøjde. Og sammen løser vi de opgaver der opstår undervejs. Det kan være hjælp og vejledning til e-Boks. Det kan være den svære samtale om, hvorfor man skal dit eller dat, eller måske hvorfor man ikke skal. For at vi kan lykkedes sammen med succes, er relationen og den menneskelige respekt til hver enkelt, meget vigtigt for mig.

Rolf Pedel, Underviser, Pædagog

22 års erfaring med pædagogisk beskæftigelse. I Toldhuset er jeg pedel, herudover underviser jeg på praktisklinje, værksted og ADL. Interesser: biavler, jæger, hundeinstruktør, lystfisker.

Hanne Pædagog

Jeg er uddannet pædagog, og jeg har været ansat i Toldhuset siden 2021.
I det meste af mit arbejdsliv har jeg arbejdet med mennesker, der har haft udfordringer i livet.
Mine kompetencer er mange, og der kan nævnes relations arbejdet, fange det enkelte menneske hvor det er og finde det fælles tredje, jeg har evne til at have en positiv tilgang til udfordringer.
Jeg benytter også interessefelter, som udeliv, drivhusdyrkning, pynte op til højtider, fælles ture og køre MTB, og er kreativ anlagt. Jeg varetager også kontaktperson-opgaver i Toldhuset, hjælper til i ADL-opgaver hos beboerne og er tovholder for beboermøderne.

Jan Pædagog

Jeg er udannet SSA i 1999 og socialpædagog i 2013 og har altid arbejdet med mennesker indenfor specialområdet. Jeg synes det er rart at have både den sundhedsfaglige og den pædagogiske baggrund da det for mig giver et bedre helhedsbillede af det enkelte menneske. Jeg har ligeledes forskellige efteruddannelser både i den kognitive tænkning samt neuropædagogik.

Jeg startede i Toldhuset i januar 2023 så er stadig en af de ”NYE”. For mig er relationen til den enkelte, altid det bærende element da det giver muligheden for at støtte den unge i retningen imod egne drømme og livskvalitet.

Jeg står primært for hold træningen i det lokale fitnesscenter og har en del erfaring i at instruere andre mennesker i forhold til både kost og motion. For mig er der en vigtig kobling imellem krop og den psykiske del og bruger derfor gerne kroppen, som redskab til mestring.

Maria Underviser og Vejleder

Uddannet Social og sundhedsassistent i 2013, og har tidligere arbejdet på både sygehus, plejehjem og som udekørende.

Siden jeg startede i 2018 har jeg udover pædagogiske arbejdsopgaver også være med indover caféen og aktiviteter i STU.

Jeg arbejder i Team 1 og har kontaktpersons-funktion, samt er at finde på gulvet når der udføres ADL opgaver.

Jeg sætter stor pris på at dyrke motion og ved det bidrager positivt til ens mentale sundhed. Derfor er ledsagelse til det lokale fitness også en af de ting som jeg kan tilbyde, både det skemalagte og hvis man har behov for at komme ned og få brugt kroppen i eftermiddags/aftentimerne.

Jeg elsker at arbejde med mennesker, og se dem lykkedes. Det er vigtigt for mig, at tage udgangspunkt i hvor mennesket befinder sig og have realistiske målsætninger, som på sigt kan være med til at give dem en større livskvalitet og et for dem meningsfyldt liv. 

Monica Social og Sundhedsassistent
Er uddannet Social og sundhedsassistent og har tidligere arbejdet i hjemmeplejen samt psykiatrien.
Jeg har været ansat i Toldhuset siden 2016, hvor jeg primært varetager ADL opgaver i team 2, og støtter beboerne i at få en struktureret hverdag.
Ved behov varetager jeg desuden  paragraf 85 opgaver, hvor jeg kører ud til den unge i eget hjem.
Angelika Caféleder, underviser.

Er uddannet køkkenleder i 1986. Erfaring gennem 26 år som værkstedslærer i køkkenet på produktionsskole. Foruden at jeg laver mad hver dag til elever og ansatte, underviser jeg STU i køkkenet med madlavning, fødevarehygiejne og cafédrift.

Asbjørn Køkkenpersonale

Uddannet Ernæringsassistent 2014.
Siden har jeg været på forskellige arbejdspladser lige fra storkøkkener, skolekøkkener til højskolekøkkener og endda til det nordligste Grønland på den Dansk/Amerikanske Thule Air Base hvor jeg arbejdede som kok indtil jeg fik hjemve. Udover at være en del af STU-teamet, udfolder jeg mig her som underviser, køkkenmedhjælper, ernæringsassistent hvor jeg kan forkæle beboere, elever og personale med lækre måltider, middag og aften.

Thomas Underviser/IT/PR/Gedser Naturcenter

At undervise vores elever, understøtte vigtige funktioner og bidrage til udvikling og drift, sammen med resten af holdet, gør Toldhuset til en vigtig arbejdsplads for mig.

Jeg har bred erfaring med mennesker på mange niveauer og ser det gode arbejde i at flytte og motivere til større livskvalitet.

Jeg er en del af STU-teamet og er tovholder på bla.  Natur & Service,  It & Medier og Gaming. Er også med ombord i vores idrætsforening 1up som giver vores unge voksne meningsfuld motion og fællesskab.

Har en fortid i militæret og været selvstændig, men er også uddannet It/web administrator, Jordbrugsteknolog og har en HHX. Jeg er pt. i gang med KRAP-uddannelsen. Jeg har arbejdet snart 12 år i Toldhuset.

Bjarne Serviceassistent
Bjørn Pedel mm.
Allan Pædagogisk assistent

Jeg startede i 2020 som vikar, og er efterfølgende blevet en fast del af Toldhusets personale. Jeg har tidligere arbejdet 26 år med salg, og altid godt kunne lide kontakten med andre mennesker. Det var derfor i mange år et stort ønske at prøve kræfter med det pædagogiske felt. For at øge min faglighed har jeg sideløbende med mit arbejde i Toldhuset uddannet mig til pædagogisk assistent. Jeg er primært tilknyttet Toldhusets udslusningsafdeling “Færgegården”.

Allan

Lena Pædagog og pt. på barsel :)

Jeg er uddannet pædagog i 2014, med speciale indenfor mennesker med sociale problemer. Har taget flere kurser med fokus med diverse psykiske lidelser.
Jeg har siden ’13 arbejdet på opholdssted med børn og unge, men i 2020 fandt jeg vej til Toldhuset.
Jeg har forskellige opgaver i huset, hvor jeg blandt andet er med til at få ADL timerne til at glide og er kreativ med vores beboere. Jeg er relations-nørd og elsker at bruge tid med alle på matriklen – jeg arrangerer gerne en tur ud af huset, for at opnå et fælles tredje. Jeg er også husets nyvalgte tillidsrepræsentant.