Anne Brodersen Forstander og daglig leder

Anne Brodersen

Michael Posborg Stedfortræder

Stedfortræder i Toldhuset siden 1. januar 2015.
Er uddannet pædagog i 1988. Jeg har efteruddannelser relateret til det pædagogiske felt samt ledelse, og er derfor godt rustet til agerer i det komplekse rum, som rummer borgerne, medarbejderne, og organisationen Toldhuset.
Nøgleord for mig i mit liv er nytænkning, åbenhed, tillid og respekt!

Bjarne Friss-Hansen

Bogholder.

Natasja Okolski Pædagog

Bachelor uddannet pædagog i 2009 med speciale i bevægelse og motion. Med stor interesse og erfaring indenfor psykiatri område i arbejdet med unge/voksne udsatte og sindslidende. Ansat i Toldhuset siden August 2013. Mine funktioner er primært ADL og udviklingsarbejde omkring beboerne i Toldhuset. Underviser i Sportslinjen i STU (Fitness, Løbe/gå træning, Yoga mm.) Udekørende socialpædagog i §85 – tilbud om støtte i egen bolig med mentorfunktion.
Relevante Uddannelsesbeviser/kurser: Autisme spektrum forstyrrelser, persondataforordningen maj 2018, Diagnosen Bordeline, Kognitiv adfærdsregulerende arbejde, neuropædagogiske redskaber.

Ann-Louise Lorentzen Pædagog

Jeg er uddannet pædagog og har været ansat i Toldhuset siden opstart i 2010.
Underviser blandt andet musik i STU’en. Musik er min store interesse og jeg brænder for at bruge musikken i mit pædagogiske arbejde.

Frank Christensen Pædagog

Uddannet pædagog. Stor erfaring med borgere med autismediagnose.
Underviser i Golf og motion i STU’en, har interesser inden for fiskeri,
ude-liv og eSport. Mine kompetencer; Relationssarbejde, arbejde
med TEACCH i forbindelse med ASF diagnoser, Strukturering,
forudsigelighed og genkendelighed.

Claus Instruktør, Vicevært og Sikkerhedsrepræsentant

Husets Pedel- håndværker- og altmuligmand. Ud over jeg altid møder fra tidlig morgen, møder jeg også altid vores borgere i deres øjenhøjde, og sammen løser vi de opgaver der opstår undervejs. Det kan være et gardin der skal hænges op, hjælp til vækning om morgenen, det kan være den svære samtale om hvorfor man skal dit eller dat, eller måske hvorfor man ikke skal.
Jeg er også ham der kører den praktiske del af vore STU, og hjælper til med væsentlige dele af vores Natur liner.
Sidst men ikke mindst indgår jeg som en fast del af det pædagogiske beredskab.

Niklas Pædagog

Mit navn er Niklas, jeg er 32 år gammel og uddannet pædagog. I Toldhuset underviser jeg i Fysiologi, Anatomi. Jeg har en stor interesse i udeliv og fiskeri, som der tit blive arrangeret ture inden for.

Michelle Lærer
Maria Underviser og Vejleder
Thilde Café
Helene Café
Bjarne Palm Serviceassistent
Bjørn Pedel mm.
Thomas Grøn Underviser, It, PR, Gedser Naturcenter

Underviser bla i robot konstruktion og programmering og er med-udvikler på Naturcentret. Har en fortid i militæret men er også uddannet It/web administrator, Jordbrugsteknolog og har en Højere Handelseksamen. Stor erfaring med mennesker på mange niveauer og ser det gode arbejde i at flytte og motivere til større livskvalitet.