Bostedet Toldhuset blev etableret i 2010 af Fonden Toldhusets bestyrelse – erfarende folk, der så de muligheder vi nu drager nytte af. Kongstanken var at skabe et bo- og uddannelsestilbud for voksne udviklingshæmmede i alderen 18-65 år og fundamentet skulle være en nonprofit virksomhed.

Bostedet, som til at begynde med, blev godkendt til at rumme 10 personer, fik navnet Toldhuset, da bostedet fik til huse i en gammel toldbygning. Man indrettede samtidigt en café i det gamle posthus overfor toldbygningen, som skulle være beskæftigelses- og uddannelsesplatform for målgruppen i Toldhuset.

Opstartens entreprenørånd lever fortsat videre, dog er tilbuddet i dag primært rettet mod de unge, som har udviklingspotentiale til senere at komme ud i egen bolig med støtte. Virksomhedens bygningsmasse er igennem tiden vokset støt. Foruden Toldbygningen, hvor der er plads til 10 beboere, og lokalerne der rummer Toldcaféen, ejer Fonden Toldhuset i dag også Færgegården der rummer 7 udslusningsboliger, og Langgade nr. 65 der rummer butik og fællesrum.

Toldhuset er i en konstant spændende udvikling med beboere, elever og lokalsamfundet og er en aktiv medspiller i forbindelse med kultur- og foreningslivet i Gedser. Toldhuset drifter Gedser Naturcenter og benytter sig af faciliteterne her i forbindelse med eks. møder og kurser.