Fonden Toldhuset er et privat midlertidigt botilbud til voksne/unge med særlige behov jvf. servicelovens SEL § 107. Tilbuddet henvender sig til voksne/unge udviklingshæmmede og sent udviklede personer, samt voksne/unge med psykiske lidelser. Toldhuset tilbyder beskyttet beskæftigelse og uddannelse i et overskueligt, skærmende miljø, der giver mening for den enkelte, og som kan bygge bro til anden ordinær beskæftigelse. Tilbuddet støtter og vejleder med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, ønsker og behov. Målsætningen er, at den enkelte beboer gøres bevidst om egne ønsker og muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, økonomi og sociale forhold, med henblik på senere at kunne klare sig i egen bolig eller bofællesskab.

Botilbuddet er beliggende i Gedser, i en tidligere toldbygning med plads til 9 beboere. Udendørs forefindes boldbane, bålplads, have samt værksted. Bygningen ligger centralt på torvet i centrum og overfor ligger Toldcafeen hvor flere af beboerne har beskæftigelse. Bagved Toldcaféen ligger

Færgegården rummer 5 udslusningspladser, STU-lokaler og klub-lokale. Fra botilbuddet er der 300 meter til stranden og Scandlines terminal og 1 km til lystbådehavnen. Busstoppested er lige uden for Toldhuset med 30 min transporttid til Nykøbing Falster. Toldhuset er nabo til den lokale Brugsforening. I Gedser forefindes bl.a. et helt nyt kulturhus/ en sportshal, en togremise samt et geomuseum. Gedser er Danmarks sydligste by med en omkringliggende naturrigdom, der sjældent ses andre steder.

Toldhuset er Danmarks & Scandinavians sydligste STU- & botilbud. 
Prøv at finde Gedser Odde/Sydspidsen herunder, der er blot 3200m:

Gedser Film: