Ordensregler i Toldbygningen (Team 1)

 • Der må ikke indtages alkohol på hverdage og om søndagen.
 • Det er kun tilladt at nyde alkohol fredag- og lørdag aften, efter aftale med pædagogerne.
 • Man må ikke ryge indenfor i Toldhuset. Al rygning skal foregå udenfor.
 • Det er ikke tilladt at benytte levende lys på værelserne.
 • Ingen støj mellem kl. 22.00 og kl. 06.30 søndag-torsdag. Fredag til lørdag og lørdag til søndag, ingen støj mellem kl. 23.00 og kl. 9.00.
 • Når der høres høj musik, lukkes vinduer og døre.
 • Dørene skal holdes lukkede ind til værelset, når man ikke er der.
 • Når man befinder sig i fællesarealerne, skal man være påklædt.
 • Man må ikke gå ind på andres værelser uden at banke på og man er budt ind.
 • Beboere i Toldhuset må ikke låne penge af hinanden.
 • Dørene må ikke smækkes.
 • Ødelægger du Toldhusets ejendom, erstatter du selv det ødelagte.
 • Personalekontoret er beboerfrit område.
 • Man skal give besked, når man ikke spiser med til frokost og til aftensmad.
 • Når man har benyttet fælles faciliteter i Toldhuset, rydder man altid op efter sig selv.
 • Overnattende gæster er kun tilladt i weekenden fredag til søndag, efter forudgående aftale med personalet, og hvis gæsten forinden har præsenteret sig for de øvrige beboere.
 • Det er ikke tilladt at holde husdyr i Toldhuset.
 • Vold og trusler er forbudt og anmeldes til politiet.

Ordensregler i Færgegården (Team 2)

 • Der skal være ro om aftenen kl. 22 i hverdagene, kl. 23 fredag og lørdag.
 • Når der høres høj musik, lukkes vinduer og døre.
 • Hvis flertallet finder støjniveauet uacceptabelt, så skal der skrues ned for støj (musik, snak, tv, spil).
 • Dørene skal holdes lukkede ind til værelset, når man ikke er der.
 • Dørene må ikke smækkes.
 • Man må ikke gå ind på andres værelser, uden at banke på og man er budt ind.
 • Man skal være påklædt på fællesarealer, dvs. minimum undertøj og t-shirt.
 • Ødelægges Færgegårdens ejendom, skal den der ødelagde det, erstatte det.
 • Det er kun tilladt at nyde alkohol fredag- og lørdag aften. Beboerne har eget ansvar for alkoholindtag disse aftener. Personale skal orienteres om sammenkomster, fester og lignende.
 • Overnattende gæster er kun tilladt i weekenden fredag til søndag, efter forudgående aftale med personalet, og hvis gæsten forinden har præsenteret sig for de øvrige beboere.
 • Beboere i Færgegården må ikke låne penge af hinanden.
 • Daglig oprydning/opvask af fællesarealer aftales indbyrdes på hver etage.
 • Der skal gøres rent på værelse, køkken, bad og toilet, samt fællesareal én gang ugentligt, heri inkluderet kaffemaskine, elkedel, køleskab, ovn og mikroovn.
 • Personalekontoret er beboerfrit område.
 • Der kan vaskes tøj på de 2 vaskemaskiner i vaskekælderen som er mærket ”beboervaskemaskine”. Tørretumbler her kan benyttes. Tørring på tørrestativ finder sted udendørs.
 • Alle rengøringsmidler, toiletpapir stilles til rådighed for beboeren.
 • Man må ikke ryge indenfor i Færgegården. Al rygning skal foregå udendørs.
 • Der er ikke tilladt at have levende lys på værelset eller på fællesarealerne.
 • Der er ikke tilladt at holde husdyr.
 • Der udbetales kostpenge for en uge ad gangen.
 • Der tilbydes indkøbstur for Færgegårdens beboere en gang ugentligt. Turen er uden beregning.
 • Sociale arrangementer, ferier, udflugter og andre fællesaktiviteter, er fælles for beboerne i Toldhuset og Færgegården.
 • Der tilbydes støtte til ADL opgaver og personlige samtaler efter behov og aftale med personalet i Færgegården.
 • Beboerne på Færgegården kan købe måltider i Toldcaféen til en fastsat pris.
 • Beboerne i Færgegården må benytte Toldhusets biler efter gældende pædagogisk praksis.
 • Vold og trusler er forbudt og anmeldes til politiet.