Priser for 2021

Botilbud:
Takst pr. måned

Botilbud:
kr.  58.118,00

Plus egenbetaling:

Månedlig husleje
kr. 2.364,00

varme, vand og el
kr. 871,00

Forplejning
kr. 2.312,00

Tøjvask og tørring
kr. 344,00

Botilbud i alt:
Pr mdr. kr. 64.009,00
Pr. dag kr. 2.134,00

Beskæftigelse §103/STU/§85:

Beskæftigelsestilbud §103
kr. 14.205,00 pr. måned
kr. 474,00 pr. dag

STU tilbud
kr. 19.067,00 pr. måned
kr. 635,00 pr. dag

§85 støtte pr. time
kr. 475,00