Toldhuset anvender Gedser Naturcenters fysiske rammer til beskæftigelse, STU og praktik. Naturcentret indeholder Gedser Naturskole og primicamp med shelters og teltpladser.

På området vil der være forskellige oplevelser med afsæt i naturoplevelser og motion. Alt dette driftes af Toldhuset. Opgaverne er som skabt til beskæftigelses- og STU tilbud, både som korterevarende og repeterende opgaver og som engangsprojekter inden for udvikling og istandsættelse. Opgaverne foregår både inde og ude.

Naturcentret kan også besøges af andre bosteder med henblik på netværksdannelse.

Link til Gedser Naturcenters hjemmeside