Toldhuset er beliggende i Gedser på Falster, centralt i byen og tæt på indkøbsmuligheder og med gode offentlige transportmuligheder. Toldhuset rummer udover beskæftigelse – og STU-tilbud også botilbud.
Alle undervisere er faguddannede og har stor erfaring med undervisning af unge med særlige behov.

Toldhusets STU følger skolens skole- og ferieplan med 205 skoledage om året og med samme antal feriedage. Der bliver undervist i tidsrummet 9:00 – 16:00 alle hverdage, fredag dog 9:00 – 15.00.
Undervisningen tager udgangspunkt i en individuel undervisningsplan, som udarbejdes ud fra den unges overordnede uddannelsesplan. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, og har derfor fokus på, at den unge skal opnå personlige og sociale kompetencer i forhold til både arbejdsliv og fritidsliv.

Toldhusets STU hjælper den unge til større selvværd og selvtillid ved, at tilrettelægge undervisningen, så al det der læres, er umiddelbart kompetence forøgende, og udviklende i forhold til arbejdsmarkedet, dannelsen af et aktivt og medlevende fritidsliv, og forøgelse af den enkeltes sociale og personlige kompetencer.

Toldhusets beskæftigelsestilbud og STU driver en velfungerende café, hvor de beskæftigede og elever er aktive i den daglige drift. Caféen er tæt beliggende ved den internationale færgeforbindelse, og besøges derfor både af danske og udenlandske gæster dagligt.

Derudover driver Toldhuset Gedser Naturcenter, med vandrehjem, shelters og teltplads. Også her er de unge aktivt deltagende og med i driften og udviklingen.

Vores opdeling i forskellige fag-linjer, giver den enkelte mulighed for at erhverve sig relevante faglige kompetencer, hvor man foruden café og naturcenter, kan arbejde med og udvikle færdigheder indenfor havebrug, grøntsags dyrkning, mindre dyrehold, pedelarbejde, cykelværksted og genbrugsbutik.

Vi har fokus på it, både som meningsfyldt fritidsbeskæftigelse og som erhvervsmulighed, og tilbyder også kreative og praktiske fag, som musik, billedkunst, skriveværksted, markedsføring, regnskabsforståelse, billedbehandling, hjemmesideproduktion, sy-værksted og fremstilling af træarbejder.

Kost, sundhed og motion er et af vores flagskibe. Vi motiverer til, at den unge finder sunde fritidsinteresser, forstår elementerne i sund kost, og tilbyder undervisning i sund levevis, og samspillet og balancen mellem fysisk og psykisk velvære.

Vi arbejder aktivt for at udnytte demokratiets muligheder og skabe åbninger på arbejdsmarkedet for unge med særlige behov, ved at have et tæt samarbejde med virksomheder i lokalområdet, hvor vores elever kan komme i praktikker, med tæt opfølgning og støtte fra vores pædagogiske personale.

Undervisningen er tilrettelagt således, at den enkelte vælger et linjefag og en række valgfag. Vi støtter eleven i at afklare egne behov og interesser og dermed kunne vælge de fag, der er rigtige og relevante for den enkelte, i tæt samarbejde med UU-vejledere, forældre, sagsbehandlere, jobcenter og kommune.

Alle elever modtager undervisning i dansk, matematik, hverdagens økonomi, samfundsforståelse og træning i almindelig daglig livsførelse (ADL). Didaktikken i disse fag er fagligt funderet i læring i sociale praksisfællesskaber, hvor vi udnytter visualisering af teori, i forbindelse med temaer, værkstedsarbejde, eller ADL-træning i forbindelse med bostedet Toldhuset. Vi kan naturligvis også tilbyde faglig undervisning i et traditionelt skolemiljø, hvor fokus er små hold, eller enkeltmandsundervisning, alt efter elevens behov.

Vi tilbyder undervisning i alle folkeskolens fag og støtte til at deltage i eksterne undervisningsformer i et samarbejde med Guldborgsund VUC og fagskolerne.

Vores linjer har fokus på, at den enkelte skal erhverve kompetencer umiddelbart brugbare på arbejdsmarkedet og i det personlige liv.

Se alle linjer her.

Den studerende vil i de forskellige forløb få tildelt kompetence beviser, ved gennemførsel.

Valgfag:
Billedkunst og design, træværksted, instrumental musik, sang, skriveværksted, madlavning, havebrug, dyrehold, markedsføring, salg og service, it, gaming, eSport, golf, kampsport, ridning, fitness, løbeklub, boksning, cykling (mountainbike), engelsk, tysk, foto, billedbehandling, hjemmesider, Office-pakken, friluftsliv, , virksomhedskendskab, cv-skrivning, fiskeri, drageflyvning, brætspil, yoga, bagning, kost og sundhed, dating – kærester og venskaber, tøj og mode, personlig pleje, genbrug, selvværd og selvindsigt, meditation, ordblindeundervisning, hjernetræning, med flere.

Flere af valgfagene gennemføres som temaer over 4-6 gange i løbet af året.
I forbindelse med vores valgfag har vi samarbejde med sportsklubber og foreninger og bidrager hermed også til dannelse af netværk udenfor Toldhusets regi.

Målgruppe:
Vi modtager unge i alderen 18-25 år med særlige behov. Det er unge, indenfor autismespektrum, udviklingshæmning, ”bogstavdiagnoser” (adhd, ocd m.m) angst, fobier, sociale problemstillinger.

Vi anvender situeret og stilladserende læring, og en anerkendende, jeg-støttende, relationspædagogik, indenfor en specialpædagogisk ramme og med et højt fag-didaktisk niveau.

Vi afklarer den enkeltes læringsstil, og tilrettelægger undervisningen herefter.

Vi bruger ikke inkluderende undervisning – vi er inklusion…