Toldhuset er beliggende i Gedser på Falster, centralt i byen og tæt på indkøbsmuligheder og med gode offentlige transportmuligheder. Toldhuset rummer udover beskæftigelse – og STU-tilbud også botilbud.
Alle undervisere har stor erfaring med undervisning af unge med særlige behov.

Toldhusets STU-tilbud tager altid udgangspunkt i den enkeltes resurser og ønsker. Vi anvender KRAP i vores tilgang og kommunikation som netop fokuserer på den enkeltes styrker og muligheder for udvikling og tilegnelse af nye kompetencer. Vores værdier er glæde, udvikling og fællesskab.

Med udgangspunkt i caféen, værkstederne og sæsonen, sammensættes en spændende STU-dag ud fra elevens ønsker og resurser. Her vægtes udvikling og individuel succes gennem forløbet.

Eleven deltager i fælles ungemøde hver uge, arbejder med selvudvikling og ved hver endt STU-dag holder vi afslutnings opsamling inden eleverne har fri. På ungemødet indgår eleven demokratisk i fællesskabets beslutninger og har medindflydelse på hverdagens tilrettelæggelse. Frokost afholdes i fællesskab i Toldcaféen. Hver anden onsdag aften er eleven velkommen i onsdagsklub sammen med andre beboere og elever i Toldhuset, hvor der er tilbud om fx pool, Nintendo/Xbox fx Mario-kart og Fifa turnering, esport, brætspil og ungeliv med høj musik og udfordringer.

Toldhusets STU følger kommunens skole- og ferieplan med samme antal skole- og feriedage. Der bliver undervist i tidsrummet 9:00-15:00 Mandag tirsdag og torsdag, onsdag og fredag  9:00-13.00.

Undervisningen tager udgangspunkt i en individuel undervisningsplan, som udarbejdes ud fra den unges overordnede uddannelsesplan. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, og har derfor fokus på, at den unge skal opnå personlige og sociale kompetencer i forhold til både arbejdsliv og fritidsliv. Under forløbet vil der blive tilrettelagt forskellige interne og eksterne praktikker. Vi har i forvejen flere aftaler med mulige praktiksteder og ellers hjælper vi med at finde det helt rigtig sted.

Toldhusets STU hjælper den unge til større selvværd og selvtillid ved, at tilrettelægge undervisningen, så al det der læres, er umiddelbart kompetence forøgende, og udviklende i forhold til arbejdsmarkedet, dannelsen af et aktivt og medlevende fritidsliv, og forøgelse af den enkeltes sociale og personlige kompetencer.

Her undervises i små grupper på 2-4 elever, med få undtagelser. Lige nu benyttes 7 ud af 10 pladser på Toldhusets STU.

Toldhusets beskæftigelsestilbud og STU driver en velfungerende café, hvor de beskæftigede og elever er aktive i den daglige drift. Caféen er tæt beliggende ved den internationale færgeforbindelse, og besøges derfor både af danske og udenlandske gæster dagligt.

Derudover driver Toldhuset Gedser Naturcenter med Naturskolen, shelters og teltplads samt mtb-spor. Også her er de unge aktivt deltagende og med i driften og udviklingen.

Vores opdeling i to linjer, Form & Natur og Køkken & Service, giver den enkelte mulighed for at erhverve sig relevante faglige kompetencer.

Form & Natur kan man sammensætte sit forløb med følgende værksteder/hold:

 • KREA: Symaskine, perler, ler og keramik, tegning og kunst mm.
 • Træ & Design: Drejebænk, træ-projekter, brug af værktøj og maskiner.
 • Cykelværksted: Vedligehold og reparation af egen og Toldhusets cykler.
 • Natur & Service: Anlægsopgaver/pedelopgaver, vedligeholdelse af områder og bygninger, græsklipning, buskrydning, brug af udstyr og maskiner, naturkundskab, etablering og vedligeholdelse af MTB-spor.
 • Deltagelse i Sport og Fitness, valgte Skills, temauger/temadage, praktikker, udflugter og ferier i skoletiden.

Køkken & Service kan man sammensætte sit forløb med fx:

 • Fremstilling af varme og kolde retter til Toldhusets kantine og gæster.
 • Betjening & Service.
 • Egenkontrol, Hygiejne, arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger.
 • Kendskab til råvare fra jord til bord.
 • Deltagelse i Sport og Fitness, valgte Skills, temauger/temadage, praktikker, udflugter og ferier i skoletiden.

Skills/valgfag:

 • MTB og Kajak.
 • Fiskeri.
 • Sport og Fitness.
 • Sang og Musik,
 • Kørekort til scooter og bil.
 • IT og Medier.
 • Esport/gaming med 50% gaming, 50% forberedelse med bla. teori, fysisk træning, sund kost, fællesskab, kommunikation og planlægning.

Vi arbejder aktivt for at udnytte demokratiets muligheder og skabe åbninger på arbejdsmarkedet for unge med særlige behov, ved at have et tæt samarbejde med virksomheder i lokalområdet, hvor vores elever kan komme i praktikker, med tæt opfølgning og støtte fra vores pædagogiske personale.

Undervisningen er tilrettelagt således, at den enkelte vælger en linje og en række skills/valgfag. Vi støtter eleven i at afklare egne behov og interesser og dermed kunne vælge de fag, der er rigtige og relevante for den enkelte, i tæt samarbejde med UU-vejledere, forældre, sagsbehandlere, jobcenter og kommune. Vi kan tilbyde alle værksteder/hold/skills i løbet af elevens STU-tid, hvis der er nok deltagere til et hold.

Den studerende vil i de forskellige forløb få tildelt kompetence beviser, ved gennemførsel.

Målgruppe:
Vi modtager unge i alderen 18-25 år med særlige behov. Det er unge, indenfor autismespektrum, fysisk/psykisk funktionsnedsættelse (tidligere udviklingshæmning), ”bogstavdiagnoser” (adhd, ocd m.m) angst, fobier og sociale problemstillinger. 

Kvalitetsaftale:
STU Kvalitetsaftale mellem Guldborgsund Kommune og Toldhuset