Mål og Strategi:
Toldhuset udvikler målgruppens* kompetencer til at mestre eget liv gennem meningsfuld læring i sociale fællesskaber
*sentudviklede unge og voksne med udviklingsforstyrrelse og udviklingshæmmede (§103, 107, 85)

Vi skaber:
tryghed og gode relationer
personlig udvikling
meningsfulde opgaver
en udviklende arbejdsplads til gavn for såvel målgruppen, personale og lokalsamfundet

Det gør vi med:
En målrettet pædagogisk indsats
Fagligt bredt velfunderet personalegruppe
En bredt sammensat bestyrelse med lokalt engagement
Udvikling af oplevelser og service til gavn for lokalområdet og turismen herunder

Værdier:
Fællesskab
Natur
Bæredygtighed