Jeg har boet i Gedser i over 40 år og altid været aktiv i mange af de forskellige foreninger, der er i området.
Det har skabt et godt netværk i og uden for lokalområdet, hvilket er en stor fordel som bestyrelsesmedlem i Toldhuset. Jeg er blevet medlem i august 2019 og det er et arbejde, jeg glæder mig meget til. Toldhuset er en væsentlig medspiller i Gedser og det er vigtigt, at samarbejdet med lokalområdet styrkes til glæde og gavn for alle parter.
Derudover er det min grundholdning, at vi skal være anerkendende og rummelige over for alle borgere i vores samfund. Der skal være plads til forskelligheder og tages de behørige hensyn, der er nødvendige.

Uffe Junker

←TILBAGE