Jeg har valgt at sidde i bestyrelsen for Toldhuset, fordi jeg ser institutionen som en god medspiller og samarbejdspartner for området. Jeg er folkeskolelærer, aktiv i nogle af Gedsers foreninger og frivillig leder i gymnastik og fitness i idrætsforeningen.
For mig er det vigtigt, at vi yder kvalitet i vores tilbud, men også at vi kan tilbyde et lokalsamfund, man kan blive en del af og på den måde blive godt rustet til et liv på egen hånd.

Karin Ringsing

←TILBAGE