Vi tilbyder dagbeskæftigelse i Toldhuset inden for nedenstående områder.
Relevant teoretisk og praktisk undervisning tilbydes også for at styrke deltageres kompetencer yderligere.

Du kan herunder også se hvilke STU-linjer og Skills vi tilbyder. Her kan der måske også være mulighed for at søge beskæftigelse.

Vælg Beskæftigelse §103:

  • Form & Natur

    En samling af værksteder med fokus på kreativitet, faglig tilgang og skills: KREA Symaskine, perler, ler og keramik, tegning og kunst mm. Træ & Design Drejebænk, træ-projekter, brug af værktøj…

  • Køkken & Service

    Køkken & Service er for dig, der gerne vil arbejde med madlavning og kundebetjening. I vores hyggelige cafe "Toldcaféen" får du mulighed for, at blive verdens bedste køkkenmedhjælp, og lære…

  • Skills

    Ved valg af en af vores linjer kan der suppleres med Skills (valgfag). Alt efter sæson, elev-sammensætning og interesser kan STU-elever vælge en eller flere Skills. Skills kan vare i…