I Toldhuset indgår beboeren i et fællesskab med de andre beboere. Her mødes de til hverdagens måltider og gøremål.

Vi tror på fællesskabets forstyrrelser, som afsæt for udvikling. “Toldhuset er for alle” Det forventes at alle udviser tolerance overfor hinandens forskelligheder og at man bidrager til fællesskabet med: Konfrontation – Proces. Det indebærer i praksis, At lytte, at blive hørt, at prøve at forstå, at deltage aktivt – før, under og efter.

Toldhuset støtter op omkring det lokale foreningsliv og køber medlemskaber i den lokale idrætsforening og golfklub. Toldhuset opfordrer den enkelte til at melde sig ind i foreningslivet og tilbyder støtte og ledsagelse til deltagelse i dette, så de unge kan blive en del af lokalsamfundet. Toldhuset er således brobygger til det omgivende samfund, hvor der etableres netværk på tværs af kulturer, alder, ressourcer og interesser.

Løb, svømning, fiskeri, og kampsport er det, som lige, nu optager de unge i Toldhuset.

Tilbuddet rummer en udpræget ungekultur, der bl.a. betyder, at de unge benytter bylivet, hvor de møder andre unge. Toldhuset tilbyder gratis kørsel til Nykøbing F. 2 gange om ugen, til forskellige kulturelle steder: bibliotek, kulturfabrik, bio, væresteder etc.

Toldhuset arrangerer 2 årlige ferieture, en om sommeren og en om vinteren.

Rejsegilde med fællessang, rødepølser og sodavand, plus lidt Corona afstand.