Mathias har gennem en længere periode være i beskæftigelse i Toldhuset. Det sidste stykke tid har han være tilknyttet Gedser Naturcenter som høre under Toldhusets tilbud. Her er en lille beretning om og af Mathias’s engagement og store bidrag til et fælles projekt.

Hver morgen ankommer Mathias til Gedser Naturcenter og starter med at orientere sig om dagens gøremål og aktiviteter. Om vinteren tændes der op i brændeovnen og om sommeren bydes solen velkommen af åbne vinduer. Der laves altid en kande kaffe og radioen sættes på den fortrukne kanal. De næste 4 timer fyldes typisk med 1 til 2 planlagte renoveringsopgaver fx maling af loft på toilet eller rensning af tagrender. Herudover sørger Mathias for at der er pænt og rent så naturcentrets gæster får en god oplevelse. Engang imellem kommer andre  fra Toldhusets STU eller beskæftigelse som bla. ordner værelserne efter gæsters ophold. Mathias er også med ude og vedligeholde området. Fx skal træer beskæres og området renholdes.

Når klokken nærmer sig frokost så tager Mathias ned til Toldcaféen og deltager i frokost sammen med de andre fra Toldhuset. Herefter er det typisk fyraften medmindre der lige bruges et par timer på at få et igangværende projekt færdigt. Mathias planlægger selv sine mødetidspunkter og opgaver sammen med personale fra Toldhuset.

Mathias har en stor ære i at vi er kommet så langt med renoveringen og brugen af Gedser Naturcenter.

Min tid i denne beskæftigelse har givet mig lyst og energi til at se positivt på livet og det indhold man kan fylde det med. Det er fedt at komme i gang med dagen og det er rart selv at planlægge ens opgaver både alene og sammen med andre. Der er fast et par personer jeg altid kan tage kontakt til og udføre opgaver sammen med. Det er også rart at være en del af noget og kunne se den udvikling man selv er med til.