Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 retter sig mod unge med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og unge med særlige sociale problemer som f.eks. sindslidelser, tilknytningsforstyrrelser og misbrug.

Målet med forløbet er, at den unge yder efter evne (og interesser) og derved får mulighed for at tillære sig nye kompetencer – og måske også nye interesser. Et beskyttet beskæftigelsesforløb øger muligheden for, at den unge bliver mere selvhjulpen i hverdagen og herigennem får øget sin livskvalitet.