Gitte

Jeg har siden juni 2020 været administrativ medarbejder i Toldhuset. Jeg er Uddannet kontorassistent på en efterskole og har arbejdet i Falck i 16 år, i Ungdomsskolen i 10 år samt Handicapområdet i 10 år begge steder i Guldborgsund Kommune. Mine opgaver i Toldhuset er mange og af meget forskellig karakter og det trives jeg rigtig godt med. Jeg er glad for at servicere både ledere, medarbejdere og beboere.