Anne Brodersen

Jeg har været forstander i Toldhuset siden 2012. Jeg kom fra en stilling som områdeleder i Socialpsykiatrien i Guldborgsund kommune. Jeg har en sundhedsfaglig uddannelse og en Diplomuddannelse i Ledelse fra Danmarks Forvaltnings Højskole.

Jeg er forstander i Toldhuset, fordi jeg gerne vil være med til at realisere Toldhusets målsætning; at skabe trygge rammer og et meningsfuldt læringsmiljø for de beboere som bor her, så de kan få mulighed for at udvikle deres evner og kompetencer med henblik på, at opnå størst mulig selvstændighed i livet.

Min mission er også at sikre, at Toldhuset, til hver en tid, er en udviklende arbejdsplads som er kendt for sin anerkendelseskultur og hvor personalet har de bedst mulige arbejdsbetingelser til gavn for såvel personale som de borgere der benytter Toldhusets tilbud.