Jan

Jeg er udannet SSA i 1999 og socialpædagog i 2013 og har altid arbejdet med mennesker indenfor specialområdet. Jeg synes det er rart at have både den sundhedsfaglige og den pædagogiske baggrund da det for mig giver et bedre helhedsbillede af det enkelte menneske. Jeg har ligeledes forskellige efteruddannelser både i den kognitive tænkning samt neuropædagogik.

Jeg startede i Toldhuset i januar 2023 så er stadig en af de ”NYE”. For mig er relationen til den enkelte, altid det bærende element da det giver muligheden for at støtte den unge i retningen imod egne drømme og livskvalitet.

Jeg står primært for hold træningen i det lokale fitnesscenter og har en del erfaring i at instruere andre mennesker i forhold til både kost og motion. For mig er der en vigtig kobling imellem krop og den psykiske del og bruger derfor gerne kroppen, som redskab til mestring.