Ordensregler

 • Der må ikke indtages alkohol på hverdage og om søndagen. Fredag aften og lørdag er det tilladt at nyde alkohol efter aftale med pædagogerne.
 • Man må ikke ryge indenfor i Toldhuset. Al rygning skal foregå udenfor.
 • Ingen høj musik efter kl. 22.00 søndag-torsdag.
  Fredag og lørdag ingen høj musik efter kl. 23.00.
 • Når der høres høj musik, lukkes vinduer og døre.
 • Dørene skal holdes lukkede ind til værelset, når man ikke er der.
 • Når man befinder sig i fællesarealerne, skal man være passende påklædt.
 • Man må ikke gå ind på andres værelser uden at banke på og man er budt ind.
 • Beboere i Toldhuset må ikke låne penge af hinanden.
 • Dørene må ikke smækkes.
 • Ødelægger du Toldhusets ejendom, erstatter du selv det ødelagte.
 • Personalekontoret er beboerfrit område.
 • Under måltiderne er man kun i spisestuen, når man spiser med.
 • Man skal give besked, når man ikke spiser med til aftensmad.
 • Tilberedning af varm mad i køkkenet, er ikke tilladt efter kl. 22.00
 • Man rydder altid op efter sig selv.
 • Har man spisende gæster på besøg, spiser man på værelset.
 • Overnattende gæster er kun tilladt, efter forudgående aftale med personalet og såfremt gæsten forinden har præsenteret sig for de øvrige beboere.
 • Vold og trusler er forbudt og anmeldes til politiet.