Formålet med §85 støtten er, at borgeren med pædagogisk støtte, bliver bedre til at tage ansvar og mestre hverdagslivet, samt opnå størst mulig indflydelse på eget liv.

Indsatsen tager udgangspunkt i at udvikle og fastholde borgerens personlige ressourcer for at få hverdagen til at fungere med fokus på livskvalitet og selvstændighed.

Vi tilbyder særlig tilrettelagt individuel støtte.
Borgerens individuelle behov og ønsker aftales mellem borger, Toldhuset og sagsbehandler.

Vi har erfaring med at give §85 støtte for unge i egen bolig efter endt ophold i Toldhuset. Her har vi haft fokus på den gode relation mellem borger og pædagoger, og at borgeren drager nytte af ADL-træningen som de har fået i Toldhuset.