Egen bolig §85 telefon:

Tirsdag kl. 13-15, torsdag og fredag kl. 14-16

Tlf. 25 79 37 47