Outdoor-holdet

Toldhuset er beliggende i naturskønne Gedser, hvilket vi kan drage stor fordel af i den daglige undervisning.

På Outdoor-holdet vil undervisningen tage udgangspunkt i årstiderne, og man vil i løbet af året få mulighed for at deltage i en række forskellige friluft-moduler.
Modulerne som er fordelt over året vil variere i tid, i forholde til modulets størrelse. Ved gennemførsels af modulerne vil man opnå alt fra kompetence beviser, til at regulere beviser.
Friluftmodulerne vil være som følgende:

Havkajak
Havkajak modulet, giver dig mulighed for at opnå færdigheder til at kunne sejle havkajak. Ved kursusstart i forrået opnår en teoretisk og praktisk viden til at kunne sejle havkajak. I løbet af året vil vi tage på flere ture rundt i det danske farvand, og modulet vil afsluttes med en weekendtur hvor vi sejler og sover i naturen.
 
Mountainbike
På Mountainbike modulet vil vi arbejde med at opbygge en bred viden inden for at køre Mountainbike, samt lave mindre reparationen. Modulet vil være praktisk nær undervisning hvor vi er ude på MTB spor rundt på Falster. Mountainbike modulet vil blive afsluttet med en weekend tur, hvor vi sammen planlægger en tur til et spor i Danmark eller Sverige.

Træklatring
Træklatrings modulet vil strække sig over sommeren. Her vil du blive undervist i alt inden for Træklatring. Dette er en god mulighed for at arbejde med sig selv som menneske, da det at få fødderne over jorden kan være en udfordring for alle. Vi arbejder ud fra ens egne grænse for højde, om det vil være 10 cm til 40 m. I Klatre modulet har arbejder vi med høj sikkerhed, og man vi få viden om både at klatre samt sikre hinanden. Vi vil på denne model både få undervisning i Toldhuset, samt ude i de omkringliggende skove.  Vi Afslutter modulet med at komme ud og overnatte i (sky camp). Hvor vi sover i træerne

Buschcraft
I buschcraft modulet arbejder vi med basis friluftsliv. Dvs. man her får en bred viden om naturen omkring sig. Hvordan man bygger og bruger ting, hvad man kan spise i naturen, hvordan laver vi mad i naturen, samt en bred viden omkring hvordan vi sover i naturen. Vi vil igennem dette modul, komme ud og være meget i naturen, og her prøve forskellige overnatnings metoder, samt lave en masse fede aktiviteter.
Modulet vil blive Afsluttet med en tur, hvor man to og to kommer ud og skal prøve at overnatte i naturen under primitive forhold (ud fra egne evner).

Al aktivitet indebærer altid en lille risiko for at komme til skade. Vi vil derfor i alle moduler arbejde med en masse førstehjælp og først og fremmest forebyggelse, så vi på den måde alle får en bred viden omkring hvordan vi hjælper hinanden hvis uheldet er ude og hvordan det undgås.

Niklas
Underviser