Pedel & Håndværk

Vil du gerne være håndværker, eller bare kunne bruge maskiner og værktøj?
Du vil på denne linje kunne få lov at bruge hænderne, ved at arbejde indenfor forskellige håndværksområder. Du vil kunne få kursus beviser i forhold til håndtering af el-værktøjer og maskiner, samt blive undervist i sikkerhed i brugen af disse i det praktiske arbejde. Du kan arbejde med træ, metal, og maler- og tømrerarbejde. Du bliver en del af vores pedelfunktion, hvor du arbejder med småreparationer, vedligeholdelse og istandsættelse.
Du vil efter endt forløb kunne søge beskæftigelse, som medhjælp inden for mange forskellige områder, fx pedelarbejde på skoler og andre institutioner, vedligeholdelse af mindre ejendomme, og andre steder hvor man har brug for en praktisk medhjælp. Du skal have interesse for, at bruge dine hænder og også være en del

Vi bruger ogå naturen, som en ressource, både til arbejde og til fritid. Vi lærer dyrenes behov at kende, og hvordan vi hjælper dem bedst muligt. Vi arbejder med friluftsturisme, og forstår landbrugets betydning for vores land.

Den Grønne-linje indeholder følgende fag:

Håndværks-linjen indeholder følgende fag:

• Værktøjs kursus bevis
• Det grønne kursus bevis
• Almen sikkerhedsbevis
• Sikkerhedsbevis i forhold til el-værktøjer
• Pedelarbejde
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Tømrerarbejde
• Smedearbejde
• Reparation af maskiner
• Håndtering af maskiner
• Kørsel af have-/traktor
• Sikkerheds orientering.
• Praktikker

• Grøntsags dyrkning
• Dyrehold
• Kompostering og genbrug
• Havens småfugle og dyr
• Redskaber
• Årets gang i skov og strand
• Landbrugets betydning
• Fuglekasser og fodringssteder
• Naturlegepladser
• Spiselige planter i naturen
• Praktikker

Claus & Rolf
Undervisere