Pedel & Håndværk

Vil du gerne være håndværker, eller bare kunne bruge maskiner og værktøj?
Du vil på denne linje kunne få lov at bruge hænderne, ved at arbejde indenfor forskellige håndværksområder. Du vil kunne få kursusbeviser i forhold til håndtering af el-værktøjer og maskiner, samt blive undervist i sikkerhed i brugen af disse i det praktiske arbejde. Du kan arbejde med træ, metal, og maler- og tømrerarbejde. Du bliver en del af vores pedelfunktion, hvor du arbejder med småreparationer, vedligeholdelse og istandsættelse.
Du vil efter endt forløb kunne søge beskæftigelse, som medhjælp inden for mange forskellige områder, fx pedelarbejde på skoler og andre institutioner, vedligeholdelse af mindre ejendomme, og andre steder hvor man har brug for en praktisk medhjælp. Du skal have interesse for, at bruge dine hænder og også være en del

Håndværks-linjen indeholder følgende fag:

• Værktøjs kursusbevis
• Det grønne kursusbevis
• Almen sikkerhedsbevis
• Sikkerhedsbevis i forhold til el-værktøjer
• Pedelarbejde
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Tømrerarbejde
• Smedearbejde
• Reparation af maskiner
• Håndtering af maskiner
• Kørsel af have-/traktor
• Sikkerheds orientering.
• Praktikker