Toldhuset afholder et visitationsmøde, inden den unge flytter ind. På mødet deltager, foruden den unge, sagsbehandleren, repræsentanter fra tilbuddet og evt. pårørende. Her aftales hvilke mål der fremadrettet skal arbejdes med (§141 handleplanen).

Toldhuset og den unge følger løbende op på målene. Der er afsat tid til at gennemgå den enkelte pædagogiske handleplan detaljeret hver anden måned, med henblik på at sikre opfølgning på de enkelte mål. Justeringer af målene indskrives i handleplanen og i det interne kommunikationssystem “Planner”. Den unge har sit eget log-in til det interne kommunikationssystem og kan derfor løbende orientere sig i forhold til det den unge og personalet aftaler skal noteres.

Der afholdes opfølgningsmøder med handlekommunerne efter individuel aftale.

Toldhuset tilbyder støtte og vejledning med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov, og den unge gøres bevidst om egne ønsker og muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, økonomi og sociale forhold, med henblik på senere at kunne klare sig i egen bolig eller bofællesskab.

Fysisk indretning: Toldhusets fysiske rammer henvender sig til den unge målgruppe og understøtter de unges udvikling og trivsel. Rammerne stiller krav til den enkelte i forhold til fællesskabstanken og forståelsen for andres behov.

Toldhuset er indrettet med 9 store værelser, 4 fælles baderum og 6 fælles toiletter samt et fælles opholdsrum og en fælles spisestue, et vaskerum, et tekøkken, administrationslokaler samt nogle mindre depotrum. Netop det, at beboerne skal dele faciliteter, er af stor betydning for deres sociale udvikling, da de på denne måde trænes i det gode naboskab, kammeratskab, tolerance og social forståelse.

Toldhusets fælleslokaler lægger op til socialsamvær med billard, bordtennis, fjernsyn, wii m.v. Toldhusets udendørsfaciliteterne består af ude køkken, bålplads, køkkenhave, græsplæne og værksted.

De 9 værelser i Toldhuset er store lyse værelser med stuklofter, høje paneler og lyse trægulve. Halvdelen af værelserne har udsigt til torvet med kig til vandet, den anden halvdel med udsigt til haven. Værelserne er fordelt på 2 etager, hvilket kan være hensigtsmæssigt, når der skal tages individuelle hensyn ved sammensætning af målgruppen.