Toldhuset afholder et visitationsmøde, inden den unge flytter ind. På mødet deltager, foruden den unge, sagsbehandleren, repræsentanter fra tilbuddet og evt. pårørende. Her aftales hvilke mål der fremadrettet skal arbejdes med (§141 handleplanen).

Toldhuset og den unge følger løbende op på målene. Der er afsat tid til at gennemgå den enkelte pædagogiske handleplan detaljeret hver anden måned, med henblik på at sikre opfølgning på de enkelte mål. Justeringer af målene indskrives i den pædagogiske handleplan og i det interne kommunikationssystem “Planner4You”. Den unge har sit eget log-in til det interne kommunikationssystem og kan derfor løbende orientere sig i forhold til det, den unge og personalet har aftalt skal noteres.

Der afholdes opfølgningsmøder med handlekommunerne efter individuel aftale.

Toldhuset tilbyder støtte og vejledning med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov, og den unge gøres bevidst om egne ønsker og muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, økonomi og sociale forhold, med henblik på senere at kunne klare sig i egen bolig eller bofællesskab.

TEAM 1, Langgade 63 (Toldbygningen) er indrettet med 10 store værelser, 5 fælles baderum og 6 fælles toiletter samt et fælles opholdsrum og en fælles spisestue, 2 vaskerum, administrationslokaler samt nogle mindre depotrum. De 10 værelser er store og lyse med stuklofter, høje paneler og lyse trægulve. Halvdelen af værelserne har udsigt til torvet med kig til vandet, den anden halvdel med udsigt til haven. Værelserne er fordelt på 2 etager, hvilket kan være hensigtsmæssigt, når der skal tages individuelle hensyn ved sammensætning af beboer-gruppen.

Udendørsfaciliteterne består af græsplæne med gynger, bordtennisbord, ude køkken, bålplads og værksted.

De fysiske rammer henvender sig til den unge målgruppe og understøtter de unges udvikling og trivsel. Rammerne stiller krav til den enkelte i forhold til fællesskabstanken og forståelsen for andres behov. Netop det, at beboerne skal dele faciliteter, er af stor betydning for deres sociale udvikling, da de på denne måde trænes i det gode naboskab, kammeratskab, tolerance og social forståelse.

TEAM 2, Færgegården (Stationsvejen 3) er Toldhusets udslusnings afdeling, der tilbydes støtte og vejledning til de unge mennesker der har brug for hjælp med ADL-opgaver, økonomiforståelse, E-Boks, indkøb, madlavning, netbank osv. Vi arbejder tæt sammen med de unge for at hjælpe dem med at opnå større selvstændighed og mestre hverdagens opgaver og gøremål. Vi tilbyder støtte og træning på individuel basis, så den enkelte unge kan udvikle de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at kunne leve så selvstændig en tilværelse som muligt.

Udover arbejdet med ADL-opgaver, tilbydes der også ture ud af huset for at besøge forskellige netværk og foreningsliv. Vi tror på vigtigheden af at være en del af fællesskabet og etablere sunde relationer med andre mennesker.

Vi på Færgegården lægger stor vægt på at skabe et trygt og støttende miljø for vores unge mennesker, hvor de kan føle sig hjemme og få den nødvendige støtte til at opnå deres mål. Vi er altid tilgængelige for spørgsmål og vejledning, og vi stræber efter at støtte vores unge mennesker bedst muligt på deres vej mod selvstændighed.